woensdag 2 december 2015

Zangavond nieuwe Liedboek

Datum: 
 woensdag 2 december 2015
Tijdstip: 
 20.00
Locatie: 
 In de kerk te Menaam

Op woensdagavond 2 december hopen we een zangavond te houden met liederen te zingen uit het nieuwe Liedboek met de  mensen uit het cluster Dronryp, Bitgummole  e.o. en Berltsum. Deze avond zullen we ons voornamelijk bezig houden met  Advents- en Kerstliederen, gezien de tijd van het jaar. Het zanggroepje wordt begeleid door Jetske Bakker-Reitsma,  Anne de Boer, Johannes Fokkema,  Bea de Jong en Aletha Kuipers.
Voor het zanggroepje zoeken we nog mensen, zing je graag of bespeel je een instrument, dan ben je van harte welkom, we oefenen op 28 oktober, 2 november en 16 november in de kerk om 20.00 uur.
Je kunt je opgeven bij Maaike de Boer, tel. 452367 of mailen naar maaikedeboer@hetnet.nl.
Je krijgt dan de muziek van te voren thuisbezorgd.
 

terug